Local citizen initiative And Organization “United Bansko “ Organize a protest with a torch parade in the evening of the National Holiday of Bulgaria – 3th of March Not under strict formation, Not under the formal rules of the government ceremonies, Not like listeners and spectators of the painfully known rituals But like Bulgarians, carrying

Read more…

МЕСТНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА И СДРУЖЕНИЕ “ ЕДИННО БАНСКО “   ОРГАНИЗИРАТ ПОРТЕСТНО ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ –  ТРЕТИ МАРТ   НЕ ПОД СТРОЙ, НЕ  ПО ДОСЕГАШНИТЕ ПРАВИЛА НА  КАЗИОННИТЕ ЦЕРЕМОНИИ  , НЕ  КАТО СЛУШАТЕЛИ  И ЗРИТЕЛИ НА  ДО БОЛКА ПОЗНАТИ РИТУАЛИ   А КАТО  БЪЛГАРИ, НОСЕЩИ ГОРДО ПРАЗНИКА В СЕБЕ

Read more…

Столичният Административен съд отмени ключови текстове в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. За незаконосъобразна е обявена разпоредбата, с която е въведен режим за платено паркиране на живеещите в центъра на София. Съдът отнема предоставените правомощия на общинското дружество „Център за градска мобилност”: ·         да извършва дейност по премахване и изземване

Read more…