Писмо обръщение банскалии изпратиха до Гражданско сдружение “Единно Банско”, писмото е поредното, в което се съобщава за начините на управление и се намеква за добре разработени корупционни практики в курортната община. Подобни твърдения бяха тиражирани преди време и разпратени до всички институции, ангажирани с борбата с корупцията във висшите етажи на властта. Днес писмото бе

Read more…

по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,обнародван в ДВ. бр.44 от 12.06.2009г,изм ДВ. бр.100 от 21.12.2010г.,изм.ДВ.бр.9 от 28.01.2011г.,изм. и доп. ДВ.бр.42 от 05.06.2012г.           Днес,22.12.2012 г. в присъствието на долуподписаните граждани на гр.Банско се проведе събрание за създаване на МГИ по горепосочения закон. Задачата на настоящата МГИ е

Read more…

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯTA ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ                                                                                                 бул. Драган Цанков N35 гр. София 1125   КОЛЕКТИВНА ЖАЛБА     Относно:       Дискриминационен подзаконов нормативен акт               Срещу:           НАРЕДБАЗА ВЪВЕЖДАНЕТО НА РЕЖИМ НА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /МПС/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО     УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

Read more…

Здравейте уважаеми съграждани , в следващите редове Ви показваме част от безобразията на управляващите  най-добрия ски курорт на балканите , нашият роден град Банско . Ето едно писмо изпратено от анонимен член на Сдружение” Бъдеще за община Банско”  и публикувано на 2013-яну-02 10,12ч в AFERA.BG ШОКИРАЩИ БЕЗОБРАЗИЯ И КОРУПЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ БАНСКО – ЛЮБИМИТЕ ПРОТЕСТИРАЩИ

Read more…