ДО Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР. БАНСКО ВЛАДИМИР КОЛЧАГОВ Уважаеми г-н Председател, Сдружение с нестопанска цел „ЕДИННО БАНСКО” в процеса на изпълнение на функциите си по наблюдение на развитието на местната гражданска общност установи наличие на злоупотреба с власт и служебно положение от страна на местните власти – кмет на община и общински

Read more…

Град Банско е в навечерието на зимния сезон! Какво се случва, готови ли сме да посрещнем така очакваните елитни курортисти?   Ние, от Единно Банско, се нагърбваме с трудната задача да поддържаме будна съвестта на гражданите и на общинската администрация. С нашия глас безотказно ще се стремим да Ви информираме за всички нередности и произволи,

Read more…

Гражданско сдружение с нестопанска цел “Единно Банско” благодари на всички свои съмишленици и приятели за хубавите думи, добрите пожелания, многобройните писма, поздрави и картички за 1-ия рожден ден. Ценим Вашето мнение, препоръки, коментари, както и информацията, за която сте ни сигнализирали винаги в изминалата 1 година , снимките от мястото на събитията, както и доверието

Read more…

Уважаеми приятели и съграждани , вчера Ви публикувахме жалби до институциите от търговци и собственици на имоти , както и отговорите на самите институции . Днес ще Ви публикуваме едно ОКОНЧАТЕЛНО решение на Административен съд – Благоевград.  Решението на съда е в полза на жалбоподателят ‘‘СНОУ СЕТ‘‘ЕООД . Това е едно спечелено дело срещу заповедта

Read more…