Нашаите публикации:

Уважаеми приятели,

 

Сдружение „Единно Банско” вече изрази позицията си относно закриването на Центъра за работа с деца в град Банско. Тази позиция не се е променила и продължава да обединява схващането на мнозинството от гражданското ни общество, че това е решение с неясна цел и времева постановка, но едновременно с това показва мъдростта и способността за диалог на управляващото ни мнозинство. Самия кмет на Община Банско изразява своята позиция със статия в bansko.bg, озаглавена:

„…ЗАКРИВАНЕТО НА ЦЕНТЪРА ЗА РАБОТА С ДЕЦА Е В ИНТЕРЕС НА ДЕЦАТА И С ТОВА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ СПЕКУЛИРА…”

Подбудата за възприемането на такава хипотеза от градоначалника дойде чрез кратковременно и неубедително мълчание след предложение на редица изявени в сферата на културата и спорта общински съветници от групите на „Сдружение за бъдеще на Община Банско” и ГЕРБ. Ние няма да коментираме техните авторитети, а само ще ги споменем за да можете вие сами да си направите изводи.

Първоначалната идея възниква от съветниците от т. нар. „сдружение”: Михаил Рахов, Димитър Русков, Георги Еринин и Георги Думанов съвместно с Милена Чакърова и Снежана Захова – учредители и активисти в сдружението и в същото време служители в Центъра за работа с деца на трудови правоотношения.

Последващата подкрепа произлиза от съветниците от ГЕРБ: Владимир Колчагов, Асен Кирицов, Благой Кишев, Костадин Загорчин и Евгения Тренчева, в последствие и от кмета (най-вероятно на разменни начала в замяна на някоя „страхотна” идея на управляващите като синя зона, организация на „масови” протести и блокади и т. н.).

Мотивите за закриването на ЦРД са в следните посоки:

наличие на практики с въведени платени форми на занимания, от които произлизат съмнения за събиране на финансови средства за сметка на родителите и които отиват в нечии джоб. Ако има установена подобна практика, то веднага възникват въпросите: Какви са заключенията на последните две одитни проверки на звеното?, установено ли е незаконосъобразно присвояване на финансови и/или други средства и ако е налице такова нарушение, къде е извършено присвояването – при самото събиране или в последствие от ръководните кадри?

В Общинска администрация има назначен и действащ от близо две години Главен специалист „Направление образование” в лицето на Иванка Бонкина от гр. Добринище (?!!), чиято функция всъщност е абсолютно непонятна като се има в предвид, че само преди 4 години това направление беше премахнато от структурата на администрацията като неефективно И ненужно. То и днес се показва като такова и вместо да се занимава със стратегическо планиране на развитие на образованието, насочва усилия и време само в преследване на личностни разправи чрез използване на служебното си положение.

Така или иначе, е ясно, че общинската експертиза не е успяла да докаже груби нарушения по отношение на отчетността от дейностите;

Дейностите на ЦРД се припокриват със СИП-овете от училищата като мотив за закриването е най-малкото непрофесионален. Свободно избираемата подготовка има за формална цел да доизгражда знания, но на практика всъщност допълва норматива на педагози и училища. Работата е в територията на самото училище и се губи смисъла на извънучилищно учреждение, дори и в чисто териториален аспект. Присъствието е задължително и е свързано с получаване на оценки и по този начин не кореспондира с главната задача на мисията на ЦРД да се утвърди като привлекателно място за подрастващите, където не се отива по задължение и оценяването не се измерва с оценки, а с броя на участия и изяви, броя на наградите и степента на популярност. Макар, че ЦРД работи по Държавни образователни изисквания – утвърден учебен план, учебно съдържание и правила, отнасящи се за извънучилищните педагогически учреждения (ИПУ) по смисъла на чл. 33 от Закона за народната просвета, дейностите му не могат да бъдат взаимозаменяеми с тези на СИП-овете. Никак не е възможно да бъде пренесена атмосферата на ЦРД в класните стаи на училищата.

Това важи в голяма степен и за насочване на художествените дейности към читалището. В читалищата по презумпция се развива самодейността и не е приоритетно застъпена учебно-възпитателната дейност. В този смисъл дублаж на дейности няма, а дори да имаше, какво бихме казали за евентуален дублаж от наличие на силни частни школи?

В посока на дублаж в жанрово отношение, такъв има само в сферата на народните инструменти. В ЦРД има 6 групи с по около 6 деца по народни инструменти с преподавател Марин Бърдарев. Никой не поставя въпроса дали децата (респ. техните родители) желаят да бъдат преместени в читалището от една страна и какво отражение ще окаже това върху педагогическата работа, от друга.

Няма дублажи на дейности като Словесен фолкор с 6 групи с по 5-6 деца за обичаи, облекла, хумор, ритуали и обреди, автентика и обработен фолклор, преподавател: Виолета Везьова; Религия и детски театър – 3 групи по 12 деца, преподавател: Мариана Думанова; Школа по банско пеене с ръководител Атанас Янчовичин.

Няма дублиране и на спортните дейности. Важно е да отбележим, че няма как да има дублаж между масовия спорт и високото спортно майсторство. Всеки, който малко се е занимавал с спорт знае, че няма как в един спортен клуб, където се търсят високи спортни изяви и постижения да има място за децата, които искат да просто да прекарват време в спортуване. В ЦРД има класове по спортове, които се явяват като проводник за децата от масовия спорт към високо майсторство. Това е изразено в всички представени спортове – ски (алпийски, бягане и биатлон), футбол, кик бокс и таекундо. За всичките има регистрирани клубове, чрез които се осъществява картотекиране и се осигурява участие на регионални, национални и международни състезания.

Идеята на инициаторите на тази идеяв е всъщност спортната дейност да премине само към клубовете. Това означава унищожаване на масовия спорт и насочване на значителни финансови средства към най-значителния спортен клуб – ски клуба, чийто председател е Михаил Рахов, опосредстван от двете служителки (вж. по-нагоре). За целта Общински съвет – гр. Банско прие на 29.03.2013 г. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане от Община Банско на спортни клубове.

Имайки в предвид гореизложеното можем да заключим, че мотивите за закриване на ЦРД – гр. Банско не са във връзка с някаква ясна стратегия за развитие на образованието. Такава явно липсва и едва ли ще бъде изготвена и приложена в някаква степен от ръководството до края на настоящия мандат. Това не пречи, обаче през миналата година съветниците от ГЕРБ и СБОБ да гласуват решение с искане за прехвърляне на собствеността на Професионалната лесотехническа гимназия (бивш Горски техникум) и Професионална Гимназия по селско стопанство и туризъм (бивш Селски техникум) в полза на Община Банско. В резултат държавата на лека ръка се отърва от тях и сега общината ще трябва да издържа още две училища без да ясна стратегическа визия за това какъв брой ученици ще го посещават, какъв е интереса към предлаганите профили, какво е търсенето на специалисти в региона и др.  Като че ли значение имат само размерите и местоположенията на имотите. Като че ли това е основния мотив за закривания.

В никакъв случай, обаче не можем да приемем унищожаването на една структура, която е градена много дълги години. Въпреки организационните, управленските и професионалните недостатъци, не може да се твърди, че Центъра е изчерпан, когато става дума за развитие на култура и спорт при децата. Би било много добре, ако някой от предлагащите закриването си направи труда да провери колко много днешни успели банскалии са формирали индивидуалността си в Центъра и колко много от тях всъщност да дошли от СИП-овете, читалището и спортните клубове.

Никой от управляващите не споменава, че съществуват двупосочни връзки между различните структури и че всъщност те са взаимодопълващи се, а не взаимозаменяеми.

Никой не споменава мнозината юноши, които са преборили зависимостта от наркотиците благодарение на занимания и ангажименти в ЦРД, както и създаването на уникални приятелства между етническите малцинства.

Няма и да споменат, уважаеми приятели. Те явно се интересуват от други неща.

author

Кажете ни какво мислите?