Нашаите публикации:

Цели 10 години концесията за ски зоната над Банско е била безконтролна. Това е основният извод на Сметната палата след проверката за спазването на договора с концесионера “Юлен”.

Откакто контрактът е сключен през 2002 г., до края на 2011 г. екоминистерството не е взело например никакви мерки да изясни структурата на формулата, по която се изчислява годишното концесионно възнаграждение. Вследствие на това “Юлен” плаща по некоректна формула, която не е съобразена с основното изискване на закона за концесиите – плащанията към държавата да зависят пряко от икономическата изгода на концесионера.

В одита например е посочено, че всяка година “Юлен” изчислява ски сезона на 100 дни и плаща на държавата като за 100 дни, защото така позволява формулата в договора. Но от други отчетни документи се вижда, че през всички зими от 2002 г. до 2010 г. “Юлен” е смятала ски сезона с начало 1 декември и с край 30 април, т.е. 150 дни.

Друго заключение на одиторите е, че ековедомството не е положило достатъчно усилия да контролира спазването на концесионния договор. На територията, която ползва “Юлен”, например има много обекти, собственост на трети лица, а договорът забранява това.

Ведомството не е определило и длъжностни лица, които да носят отговорност за контролирането на този договор. В министерството е имало специална работна група по контрола, но от заседанията  не се пазят протоколи, а само служебни бележки. Нямало е и специално разписани от министъра мерки за правилата, които трябва да спазват контролиращите органи. Такива са се появили едва в края на 2011 г.

Именно тогава избухна първият скандал с “Юлен”. Фирмата бе обвинена от министър Караджова, че е надвишила площта на териториите, които са  дадени на концесия.

От “Юлен” вчера коментираха, че договорът не забранява обектите на трети лица, когато те фигурират в специален списък. Нарушението е, че просто списъкът бил непълен. Освен това според тях концесионното плащане е справедливо за държавата, защото тя го е защитила с три условия. Едното от тях е плащането на концесионера да не пада под 1% от неговите приходи.

 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1926756 

author

Кажете ни какво мислите?