Нашаите публикации:

boiko2text-768x703

Фирма на няколко месеца може да даде гаранция за своята дейност за 150 години напред. Това са само част от шокиращите обещания, с които са се печелели търгове по програми, финансирани с европейски пари. Това е било възможно по време на управлението на държавата в периода 2009 – февруари 2013.

Драстичните нарушения са открити при проверка на обществените поръчки, финансирани по Програмата за развитието на селските райони /ПРСР/. Бенефициентите са общини в цялата страна. Това, което обединява повечето регистрирани нарушения, е нереалистичните критерии при избора на фирми.

Един от многобройните примери е община в Западна България с население от 4121 души. Там е обявен конкурс за обновяването на два културни центъра. Фирмата печели търга с оферта, която предвижда работата по обновяването на двата обекта да бъде извършена в изключително кратки срокове за около 45 дни и в същото време дава гаранция от 150 години.

При проверката се установява, че тези два „печеливши“ критерия са довели до „неоснователни и недопустими разходи“. В крайна сметка проектът е струвал 831 464. 83 лева, което излиза със 136 694. 49 лева по-скъпо от следващата оферта. Оскъпяването е дошло именно от абсурдните условия, които е предложила фирмата победител. Проверяващите органи са категорични, че подобно завишаване на цената не е допустимо за финансиране на проект по ПРСР. Друга любопитна подробност, която не е убягнала от вниманието на контролните служби на ЕК, е, че фирмата победителка е създадена през 2009 г., т.е. броени месеци преди да бъде обявен търга. Самото окончателно плащане е извършено през 2011 г.

Годината е 2011 и тогавашните управляващи са обхванати от плам да покажат как се „Гради България“ в навечерието на президентските и местни избори, които се провеждат през октомври същата година. Кипи усилено строителство и ремонтни дейности в градове, села и паланки, за да се преизпълни партийната повеля.

Поредният случай на нарушение идва от друга община в Западна България. Тя е с малко по-голямо население – 13 602 души. Тук става дума за изграждането на 7 улици. Фирмата, която печели конкурса, предлага отново за 45 дни /това число май е любимо/ да свърши работата, макар този срок да е твърде кратък за извършването на пътностроителни работи от такъв мащаб /стойността им е 1 132 340.11 лева/.

Проверката показва, че не е имало никаква основателна причина за толкова спешното изпълнение на пътностроителните работи, с изключение на причината, че бившият кмет е искал работите да са приключили преди общинските избори през октомври 2011.

И както е в поговорката „бързата работа срам за майстора“ и тук дефектите се появяват скоро. При посещението на инвестиционните обекти е установено, че има пукнатини в горния асфалтов слой, което свидетелства за това, че качеството може да е под изискванията.

Нарушения са констатирани и при така наречената „техническа помощ“ – процедурите за възлагане на обществени поръчки за медийни проекти. В края на април 2013 няколко български ежедневници публикуваха съдържанието на личен разговор между бившия български премиер Бойко Борисов, бившия министър на земеделието Мирослав Найденов и тогавашния софийски главен прокурор Николай Кокинов. Имената на Борисов и Найденов присъстват в официалния доклад на проверяващите, което е прецедент. Част от разговора се отнасяше до текущи национални разследвания срещу бившия министър на земеделието. В този контекст той казва, съгласно записа, че специализираното звено на българската прокуратура, която се занимава с разследването на измами, свързани с еврофондовете, е поискало информация за всички процедури за възлагане на свързани с медиите обществени поръчки, финансирани от средствата за техническа помощ по линия на българската Програма за развитие на селските райони.

В публикувания разговор се споменава също, че референтните условия за възлагане на обществени поръчки за медии по проекти, които ще бъдат финансирани от ЕЗФРСР, са изготвени от ограничен кръг лица по такъв начин, че критериите за възлагане потенциално водят до избора на конкретен оферент. Разговорът също така навежда на мисълта, че е налице предварително споразумение между някои медийни участници в България за това как да се поделят спечелването на различни оферти, които се финансират чрез техническа помощ по ПРСР.

Изложените по-горе проблеми могат да доведат до сериозни последици по отношение на разходите, които са финансирани през последните години и които вече са възстановени по линия на Брюксел. За тези разходи може да бъде отказано финансиране по ЕЗФРСР, ако е налице неспазване на правилата за обществените поръчки в периода от 2009 до 2013. Ако утре България бъде санкционирана за това от ЕК, българското общество трябва да потърси отговорност за допуснатите грешки, умело опаковани под благозвучната фраза „Градим България“, която в действителност не е нищо друго освен „Грабим България“. /БГНЕС

author

Кажете ни какво мислите?