Нашаите публикации:

Като продължение на материала, който предоставихме на 26 януари бихме искали на първо място да се извиним за някои неточности. Показаните имоти са в землището на град Банско като няма отбелязани масиви в Добринище, както е посочено в статията.

Лицето Атанас Костадинов Ангелинин не съответства на споменатото в материала като зет на председателя на ОбС – гр. Банско. Най-вероятно се отнася за близък роднина на Атанас Димитров Ангелинин.

Налице са неточности и по отношение на размерите на наетата земя. Във връзка с горепосоченото, молим още един път за извинение всички лица, които са засегнати.

 

В този случай обаче ние считаме, че размерите на земите не са от изключително значение, а е важен принципа на действие на корупционна схема за облагодетелстване, на върха на която стои кмета на Община Банско с тайни и явни помощници в Общинската служба по земеделие.

При проверка на някои масиви в землището на град Добринище се получи следната информация:

Номер на имота

Наемател

Площ, ха

Площ, кв. м.

21498.116.002 Владимир Цветанов Кушлев

0,07

700

21498.117.005 Борислав Иринов Далов

0,21

2 100

21498.117.005 Атанас Михайлов Рахов

0,01

100

21498.117.005 Димитър Петров Цуков

0,07

700

21498.117.007 Атанас Михайлов Рахов

0,23

2 300

21498.117.010 Димитър Петров Цуков

0,62

6 200

21498.116.004 Владимир Цветанов Кушлев

0,03

300

21498.116.014 Владимир Цветанов Кушлев

0,92

9 200

21498.116.020 Владимир Цветанов Кушлев

0,1

1 000

21498.116.033 Владимир Цветанов Кушлев

0,11

1 100

21498.116.081 Димитър Петров Цуков

0,1

1 000

21498.116.088 Димитър Петров Цуков

0,13

1 300

21498.116.170 Димитър Петров Цуков

0,03

300

21498.116.250 Владимир Цветанов Кушлев

1,17

11 700

21498.116.251 Владимир Цветанов Кушлев

0,5

5 000

21498.118.060 Димитър Петров Цуков

0,07

700

21498.118.063 Димитър Петров Цуков

0,52

5 200

21498.117.049 Димитър Петров Цуков

5,05

50 500

 

Този път ще се въздържим от анализ на тази информация и ще оставим вие сами да установите самоличността на тези бенефициенти, да изчислите получените субсидии и сами да направите своите заключения.

author

Кажете ни какво мислите?