Нашаите публикации:

Петчленен състав на Върхововния административен съд окончателно реши, че са извършени нарушения при подмяната на ски лифт в Банско от концесионера “Юлен“ АД и отмени решение на бившия министър на околната среда и водите Нона Караджова, издадено през август 2010 г., за навлизане на съоръжението в защитени зони от националния парк “Пирин“. Това съобщиха в сряда от съда, чието решение е окончателно, но не е ясно какви ще са неговите последици, тъй като по казуса се спори от две години.

Самото екоминистерство установи, че е надстроявано в парка, но концесионерът на защитените площи и собственик на ски съоръженията на Банско твърди, че става въпрос за разминаване на терените в различните документации. Двете страни наскоро подписаха споразумение, че има спорни граници на имотите, но какво ще се предприеме оттук насетне не е ясно.

Зам.-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева е казала пред Mediapool, че не е запозната с решението на съда и докато не го прочете, не може да коментира какви действия ще предприеме ведомството.

Решението на петчленката на ВАС идва, след като тричленният състав отхвърли по-рано жалбата на Асоциацията на парковете в България срещу позволението на екоминистъра за извършваните дейности в парка, при които е трябвало да се реконструира съществуващите два влека в местността “Платото“, а вместо това е изграден напълно нов четириседалков лифт, който е по-широк и по-дълъг от стария. За този строеж е трябвало да се извърши оценка за въздействието върху околната среда, какъвто не е направен. Сега ВАС се произнася, че решението на по-низшия състав не е правилно.

Има сериозно противоречие между площта по договора за концесия и устройствения план на националния парк “Пирин“, в чиито защитени зони попада лифтът, решава сега окончателно ВАС.

“Изводите на тричленния състав за законосъобразност на процесното решение на министъра на околната среда и водите противоречат на материалния закон и са необосновани“, пише в решението, което не подлежи на обжалване. То посочва, че със съдебно-техническа експертиза и събраните доказателство безспорно доказват, че инвестиционно предложение на “Юлен“ засяга защитени територия и по закона за биоразнообразието и затова новият лифт подлежи на и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Трасето на новото съоръжение не съвпада с това на някой от съществуващите два влека, които е трябвало да замени. Освен това новият лифт надхвърля концесионната площ, записана в договора и долната ме станция е на над 203 метра извън обхвата на законно ползваната площ, а горната станция на съоръжението – на повече от 119 м от границата на концесията.

Съдът решава още, че вида на новия лифт, технологията на изграждането му е трасето не представляват реконструкция или ремонт на старото съоръжение, което може да става без екооценка, а е изцяло ново строителство с обща дължина над 1000 метра, за което е било задължително да се направи оценка за въздействие върху околната среда.

 

Петчленката постановява, че необосновано при разминаванията в концесионната площ и обхвата на териториалния устройствен план на ски зоната е даден приоритет на общинския документ, а не на концесионния договор.

Освен това според Плана за управление на национален парк “Пирин“ в двете незаконно засегнати от лифта защитени зони е забранено да се строи всичко, освен туристически заслони, хижи, съоръжения за водохващане и пречиствателни станции.

Затова съдът се произнася, че даденото от Караджова разрешително е незаконосъобразно и трябва да бъде отменено.

От Коалицията от екоорганизации “За да остане природа в България“, част от която е и Асоциацията на парковете в България, приветстваха решението на ВАС и го определиха като “ключов прецедент, който изяснява напълно тълкуването на уж неясния концесионен договор за ски зона Банско“ .

Организацията отново призова да се развали концесията за ски зона Банско в Национален парк “Пирин“, поиска наказания за всички нарушения, извършени в нея, както и за недопускане на исканите от община Банско промени в плана за управление на парка, които да позволят ново строителство в него.

От гражданския съюз ”Природата за хората и регионите”, който подкрепя развитието на строителството на лифтове и хотели в Банско, от своя страна искат екоминистърът да нареди извършването на нова оценка за въздействието върху околната среда, която да каже “дали подмяната на двата остарели влека с нов 4-седалков лифт има негативно въздействие върху флората и фауна на Пирин“.

Съюзът защитава новото ски съоръжението с мотива, че бетоновите му основи са много по-малко на брой от тези на старите влекове, а навлизащото в защитената зона трасе било удължено за “удобство на скиорите и за да не свършва лифта по средата на стръмната част на пистата“. Припомня се още, че проверка на мисия на ЮНЕСКО по този казус през 2012 г. е установила, че “подменените съоръжения на Платото не увреждат Пирин като обект на световното природно наследство и нямат негативно въздействие върху стойността на обекта.

“Решението на ВАС от 15 май 2013 г., потвърждава тезата, че плановете за управление на природните и национални паркове са изключителни остарели, Закона за защитените територии е прекалено рестриктивен и не отчита желанието на местните хора, инвеститорите и на обществото за развитие на зимния и летен туризъм в българските планини и по тази причина трябва незабавно да на се усъвършенства и модернизира цялата нормативна база.“, пише в становището на “Природата за хората и регионите“.

author

Кажете ни какво мислите?