Нашаите публикации:

DDS

www.afera.bg

В последните дни криминалната групировка управляваща Община Банско начело с недоразумението Георги Икономов (провалил се депутат и „Костинбродски” кмет) се опитаха да направят и до някъде успяха да направят няколко злоупотреби с дадената им от народа власт.Обикновения крадец на ДДС покани министъра на земеделието г-н  Греков на работна среща в Банско, където му беше подхвърлена идеята, че земите на Професионалната гимназия по селско стопанство и туризъм (бивш Техникум по селско стопанство) трябва да бъдат предоставени на общината безвъзмездно.

Естествено, г-н Греков отказва и предложи на парашутиста Икономов вариант, в който земите биха могли да се предоставят под наем на общинската структура.

Следва неистов скандал и простотия в стил „В моя град аз командвам”.

Да ама не, поредният опит за кражба на това крадливо и алчно човече е провален.

Представен бе и също проблема с язовира в местността „Св. Иван”, който беше взет задкулисно от приближения на престъпника Икономов Димитър Даутов който е управител все още на общинското дружество ”Общински паркинги Банско” ЕООД.

Цитат свален от сайта на община Банско:„Градоначалникът запозна госта с работата на двете професионални гимназии – по селскостопанство и туризъм и лесотехническата, чиито принципал е Министерството на земеделието и храните. Обсъдени бяха принципни въпроси по отношение на занижения интерес към специалностите, които двете учебни заведения предлагат, както и стопанистването и опазването на сградния фонд. Обсъден бе и един важен за местните хора проблем – режимът на напояване от намиращия се в землището на Банско язовир на „Напоителни системи”, както и лошото състояние на водопреносната мрежа.”

Задкулисието е видно и няма нужда повече да коментираме гореупомената ситуация.

Друг важен и неотложен проблем е въпросът със „Ски – зона Добринище”.

По този въпрос искаме да честитим на жителите на гр. Добринище със случващото се в тяхната ски-зона по нареждане на Икономов.

Замисълът тук е следният: Събаряне на „Незаконните постройки” и присвояване на територията на съборените постройки и желание дори за закупуване на ски зона Добринище от самият Кмет, разбира се, чрез подставени лица. Така всемогъщият кмет на общината се отблагодарява на гражданите на Добринище за оказаната силна подкрепа на местните избори.

Уважаеми съграждани на община Банско,

Ние от Сдружение ”Единно Банско” ще продължаваме да се борим с тази престъпна хунта докато прокуратурата не си влезне в ролята и не озапти престъпната дейност на местните деребеи, които изгониха туристите от Банско, опитват се да унищожат и Добринище единствено и само в името на личното забогатяване и облагодетелстване.

Да видим дали отговорните институции дали този път ще си свършат работата:

На вашето внимание представяме копие от писмо до Комисията предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

 

 

ДО КОМИСИЯТА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ГР. СОФИЯ РАЙОН “ТРИАДИЦА”  БУЛ. “ВИТОША” № 18

ДО КОМИСИЯТА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ГР. БАНСКО

 

ЖАЛБА

от

Гражданско Сдружение „Единно Банско”, регистрирано с Решение 46 на

Благоевградски окръжен съд,фирмено дело 47/2013г.вписано в регистър 5,том2

Страница 45,партиден номер 10

С адрес гр.Банско ул.”Цар Симеон” 40

 

Уважаеми/а господине/госпожо,

Молим да се сезирате и да проверите следните доводи относно конфликт на интереси в структурата на Общинска администрация – гр. Банско.

1. Димитър Даутов, който е управител на общинско дружество ”Общински паркинги” ЕООД, гр. Банско, участва и печели търг (обществена поръчка) за подръжка на светофарните уредби в града с личната си фирма на стойност 50 000 лв.

2. Съветникът от Общински съвет гр. Банско, Асен Кирицов, с личната си фирма участва в обществена поръчка.Има ли право общински съветник да участва в обществени поръчки и има ли конфликт на интереси за гореспоменатото лице?

3. Зетят на председателя на Общински съвет гр. Банско Атанас Ангелинин участва в обществена поръчка и печели  търг за над 1.5 млн.лева за ремонт на читалището в гр. Банско.В момента г-н Ангелинин също е под опеката на председателят на ОС гр. Банско, Владимир Колчагов, като е „спечелил ОП за изграждане на вело алея между Банско и Добринище с личната си фирма „ЕТЕМ ИНВЕСТ”ООД  ЕИК:

ЕИК 101681232

„ЕТЕМ ИНВЕСТ” ООД

Общ статус

Обявени актове

Актуален учредителен акт

Дело

Основни обстоятелства
1.  ЕИК 101681232 20080201095100 История Документи
2.  Фирма ЕТЕМ ИНВЕСТ 20080201095100 История Документи
3.  Правна форма Дружество с ограничена отговорност 20080201095100 История Документи
5.  Седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ
област Благоевград, община Банско
гр. Банско 2770
РАДОН ТОДЕВ No 13
20080201095100 История Документи
6.  Предмет на дейност ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, KOMИCИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, PECTOPAHTЬOPCKИ, XOTEЛИEPCKИ И TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, ЗEMEДEЛCKO ПPOИЗBOДCTBO, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA. 20080201095100 История Документи
6а.  Основна дейност по НКИД Код КИД: 4521
Основна икономическа дейност от КИД: ОБЩО СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ
20080201095100 История Документи
7.  Управители АТАНАС ДИМИТРОВ АНГЕЛИНИН 20080201095100 История Документи
19.  Съдружници АТАНАС ДИМИТРОВ АНГЕЛИНИН, 2500 лв.
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА АНГЕЛИНИНА, 2500 лв.
20091208155643 История Документи
24.  Прехвърляне на дружествен дял 20091208155643 История Документи

 

Капитал
31.  Размер 5000 лв. 20080201095100 История Документи
32.  Внесен капитал 5000 лв. 20080201095100 История Документи

 

 

В гореупомената фирма е съдружник дъщерята на Владимир Колчагов и жена на Атанас Ангелинин – Елена Владимирова Ангелинина.

Съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Частен е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

4. Мая Стоицева – експерт “социални дейности” към Община Банско е  първа братовчедка на зам. кмета на Община Банско г-жа Сашка Въчкова. Като второстепенен разпоредител с бюджетни средства има ли право г-жа Стоицева да заема тази длъжност при положение, че г-жа Въчкова е зам. кмет?

5. Владимир Колчагов има обща фирма с жената на кмета Павлина Икономова („Дърман Груп” ООД), която пък има обща фирма с дъщерята на Владимир Колчагов и жена на Атанас Ангелинин – Елена Владимирова Ангелинина („ЕПИК ИНВЕСТ” ООД).

6. Кметът на община Банско Г-н  Георги Икономов неутрализира всякакви опити да бъде коригиран в управлението си ,което е неразумно и води община Бнаско в пропастта. По негова инициатива беше даден язовир „Белизмата” на концесия с цел за създаване на рибарско дружество под предлог, че всичко се прави в името на града и децата на Банско ще имат занимание като ловят риба безплатно. Нищо такова не се случи. Г-н Икономов – кмет и г-н Колчагов – председател на Общински съвет, създадоха рибарско дружество „Василак 20”, което по късно премина в търговско дружество и с парите на около 20 акционери направиха временен търговски обект, от който облаги получават само Икономов и Колчагов. Първо, обектът не е временен и строителното разрешение подписано от бившия главен архитект на общината г-н Сагрев, е нередовно. Строителното  разрешение е издадено незаконно в нарушение на ЗУТ. Налице са десетки са жалби до СЛРД – гр. София .

Има ли конфликт на интереси в търговското дружество „Василак 20”?

7. По какъв начин е спечелен търга за обект „Св. Иван” от напоителни системи Благоевград и дали и тук не е в нарушение на закона за конфликт на интереси?

8. По какъв начин  и от кого е спечелен търга за обектите – хижа и рибарник в местността „Чалин валог”?

9. Съществува ли конфликт на интереси, произтичащ от факта, че като председател на Общински съвет гр. Банско г-н Икономов защитава и реализира проект за  отглеждане на ягоди?

10. По какъв начин г-н Икономов в качеството си на  председател на Общински съвет гр. Банско придобива 6.7 дка в местността „Пещерите” на границата на НП Пирин, където и сега цената на земята е около 200 евро на кв. м., както и 4.7 декара в местността „Св. Илия”. Кои добросъвестни граждани са ощетени от това припознаване с по един свидетел и не съществува ли конфликт на интереси в този случай.

11. Търг за Почивната станция в местността „Шилигарника”, проведен от Министерството на земеделието и горите е спечелен от Икономов? Документи за това съществуват в Министерството на земеделието и горите.

Молим Комисията да изиска всички преписки и нужни доказателства по гореспоменатите конфликти на интереси и да предприеме нужните административно-наказателни действия спрямо горепосочените лица.

С уважение

edinnobansko.com

Единно Банско

със съдействието на www.afera.bg

author

Кажете ни какво мислите?