Нашаите публикации:

kambitov

„Райфазен банк” АД образува изпълнително дело при Частен съдебен изпълнител Мария Цачева РЕГ № 840 с район на действие Софийски градски съд. В следствие на това изпълнително дело са наложени запори на дружествените дялове на Атанас Камбитов във всички търговски дружества, в които има участие. “КАМБИТОВ И СИН“ ЕООД  На 20.03.2014 година Фирма “КАМБИТОВ И СИН” ЕООД е със сменен адрес и седалище на управление град Варна р-н Одесос осми приморски полк № 57а. Едноличен собственик на капитала на “КАМБИТОВ И СИН” ЕООД е лицето Атанас Станкев Камбитов и с управител Сашка Иванова Лулелова. Защо ???????????? По молба на РАЙФАЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД град София, Частен съдебен изпълнител Мария Цачева РЕГ.№840 въз основа на Изпълнителен лист издаден по ЧГД №2776/2013 година на Благоевградски РС е образувано изп.дело № 201484ОО400227 срещу Атанас Станкев Камбитов за заплащане на олихвяема сума 119 065.95 лева ведно със законната лихва от 2 850,04 лева и неолихвяема сума от 43 347,95 лева. С настоящето на основание чл.517,ал.1 от ГПК, Частен съдебен изпълнител Мария Цачева налага запор върху дружествените дялове от капитала на фирма “КАМБИТОВ И СИН” ЕООД притежавани от длъжника Атанас Станкев Камбитов. “БУЛТУР 2012“ ООД  Фирма “БУЛТУР 2012“ ООД е с управител Сашка Иванова Лулелова и двама съдружници, Сашка Иванова Лулелова с размер на капитал 1 лев и Атанас Станкев Камбитов с размер на капитал 499 лева. По молба на РАЙФАЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД град София, Частен съдебен изпълнител Мария Цачева РЕГ.№840 въз основа на Изпълнителен лист издаден по ЧГД №2776/2013 година на Благоевградски РС е образувано изп.дело № 201484ОО400227 срещу Атанас Станкев Камбитов за заплащане на олихвяема сума 119 065.95 лева ведно със законната лихва от 2 850,04 лева и неолихвяема сума от 43 347,95 лева. С настоящето на основание чл.517,ал.1 от ГПК, Частен съдебен изпълнител Мария Цачева налага запор върху дружествените дялове от капитала на фирма “БУЛТУР 2012“ ООД притежавани от длъжника Атанас Станкев Камбитов. “ЛЕС ИНВЕСТ“ ООД  Фирма “ЛЕС ИНВЕСТ“ ООД е с управител Антон Станкев Камбитов, който е брат на Атанас Станкев Камбитов. Фирмата има двама съдружници Атанас Станкев Камбитов с размер на капитал 2500 лева и благоевградският бизнесмен Иван Ангелов Давитков с размер на капитал 2500 лева. Основен залогодател във фирма “ЛЕС ИНВЕСТ“ ООД е Атанас Станкев Камбитов, като заложен кредитор е ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, която има претенции за сумата от 840 000 лева по договор от 29.03.2010 година. По молба на РАЙФАЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД град София, Частен съдебен изпълнител Мария Цачева РЕГ.№840 въз основа на Изпълнителен лист издаден по ЧГД №2776/2013 година на Благоевградски РС е образувано изп.дело № 201484ОО400227 срещу Атанас Станкев Камбитов за заплащане на олихвяема сума 119 065.95 лева ведно със законната лихва от 2 850,04 лева и неолихвяема сума от 43 347,95 лева. С настоящето на основание чл.517,ал.1 от ГПК, Частен съдебен изпълнител Мария Цачева налага запор върху дружествените дялове от капитала на фирма “ЛЕС ИНВЕСТ“ ООД притежавани от длъжника Атанас Станкев Камбитов. “ФОРЕСТ БУЛ“ ООД Фирма “ФОРЕСТ БУЛ“ ООД е с управител Сашка Иванова Лулелова и двамата съдружници Сашка Иванова Лулелова с размер на капитал 100 лев и Атанас Станкев Камбитов с размер на капитал 4900 лева. Основен залогодател във фирма “ФОРЕСТ БУЛ“ ООД е Атанас Станкев Камбитов, като длъжник по обезпеченото вземане е и фирма „КАМБИТОВ И СИН“ ЕООД, а като заложен кредитор е ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, която има претенции за сумата от 840 000 лева по договор от 29.03.2010 година. По молба на РАЙФАЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД град София, Частен съдебен изпълнител Мария Цачева РЕГ.№840 въз основа на Изпълнителен лист издаден по ЧГД №2776/2013 година на Благоевградски РС е образувано изп.дело № 201484ОО400227 срещу Атанас Станкев Камбитов за заплащане на олихвяема сума 119 065.95 лева ведно със законната лихва от 2 850,04 лева и неолихвяема сума от 43 347,95 лева. С настоящето на основание чл.517,ал.1 от ГПК, Частен съдебен изпълнител Мария Цачева налага запор върху дружествените дялове от капитала на фирма “ФОРЕСТ БУЛ“ ООД притежавани от длъжника Атанас Станкев Камбитов. Отделно от това съдебният изпълнител е наложил възбрана на недвижим имот, притежаван от него и от първата му съпруга, като ще бъде обявена за продан ½ идеална част, притежавана от него. Най-вероятно съдебният изпълнител е поискал налагането запор на всички движими вещи, моторни превозни средства и други активи, които са собственост на Камбитов. По информация на Pirinsko.com, официално обаче кметът на Благоевград не притежава нито недвижими имоти, нито МПС, нито други активи. Това е много странен факт при положение, че кметът Атанас Камбитов и неговия съдружник Ивайло Благов парадират с луксозен и богат начин на живот. Атанас Камбитов управлява два автомобила марка „Ауди“ А8 и джип „Ленд Роувър“, като двете се оценяват на приблизителна стойност от около 300 000 лева. Като всеки хитър длъжник, Камбитов е прехвърлил собстевността на други лица, но не се притеснява да парадира с тази си хитрост. Пропомняме, че именно Атанас Камбитов и съдружника му Ивайло Благов по прякор Кучката са продали две фирми със скандални сделки и исключително големи финансови задължения. Това са фирмите „ЕСКАЛЕЙД“ЕООД и „ЯКОРУДСКИ БОР“ЕООД. Разликата е, че този човек все пак е кмет на един от големите областни градове в България и този начин на поведение не може да бъде приет за нормален от обикновените хора, които изнемогват, за да изплащат тежките си кредити. По-големия въпрос обаче е, какво ще се случи с община Благоевград, след като доказано фалирал бизнесмен продължава да управлява общината?  На цялата общественост е известно, че община Благоевград се управлява еднолично и задкулисно, като в тази си дейност кметът Камбитов е подпомаган активно от председателя на общинския съвет Радослав Тасков. За двамата беше отразено в национални медии, че са придобили по съмнителен начин собствеността на бившето предприятие „Зърнени храни”. Теренът е продаден на търговско дружество, в което участие има Радослав Тасков от ЧСИ Георги Цеклеов, който пък е от село Баня, същото село, от което е и настоящата съпруга на Атанас Камбитов – Сашка Лулеова. Близките отношения между Цеклеов и Камбитов се потвърждават и от множеството изпълнителни дела, които община Благоевград възлага на Цеклеов, без да е ясен критерия, по който той е избран да събира вземанията. Пропомняме, че кметът на Община Благоевград Атанас Камбитов се разследва от НАП и ДАНС в следствие на попълнена декларация с неверни данни, която той е подал пред сметната палата. Всеки човек, който притежава нормален морал би следвало да подаде оставка и да изчисти името си, особено когато срещу него не стоят твърдения, а съдебни решения. Гражданите на Благоевград обаче не очакват такова действие от страна на Атанас Камбитов и затова се молят щетите от неговото управление да не бъдат фатални за общината.

www.pirinsko.com

db509e2c6cdc1c1e9a1fa128bad385aa

author

Кажете ни какво мислите?