Нашаите публикации:

При малко по-задълбочено разглеждане на изпълнението на бюджета на Община Банско за 2012 г. и вече одобрения за 2013 г. ясно се виждат политиките на управляващата изпълнителна власт и съответната подкрепа на общинския съвет за тяхното изпълнение. Всъщност политики не се идентифицират ясно, а по-скоро поувехнали фикс-идеи на кмета по някои насоки, които в по-голямата си част не са изпълнени през изминалата година и се нареждат за изпълнение през настоящата.

Логическа последователност липсва дори в „изконните” за ръководството стратегически цели и задачи. Например изготвянето на нов Общ устройствен план на Община Банско. За 2012 г. за изразходвани 73 200 лв. и се предвиждат 200 000 лв. за 2013 г. без да в ясно кога се предвижда влизането в сила и прилагането на ОУП. За сравнение, в гр. София в продължение на 10 години се правят опити за влизане в сила на ОУП, но неуспешно за сега. Не е сигурно дали изразходването на такъв ресурс е целесъобразен на настоящия етап от формиране на кадастралната подложка и има висок риск от загуба на актуалност на проектите.

Загуба на актуалност има и на изготвените в близките две години проекти за Градския парк и Рекултивация и закриване на сметището. Възложено е разработване на нови работни проекти на обща стойност от 50 000 лв., което прилича повече на схема за източване на средства, отколкото на актуализация на „много” стари проекти.

Същевременно проектирането на местата за рекламната дейност, приюта за кучета и ПУП на улична регулация не е осъществена, макар че до преди две години беше основна тема за критики на сегашните управляващи. Най-вероятно тези въпроси са изгубили значение поради изпълнението на нови задачи като изработването на нов герб на общината (по разчети 40 550 лв., но в това бюджетно перо имало и други разходи без да става ясно точно какви), проектирането и дизайна на паметника (по народному наричан „пробит гербер”) за сума от 73 521 лв., което пък включва и неговото изграждане.

И колкото да не ви с вярва, през 2012 г. са изразходвани 400 000 лв. за асфалтиране, ремонт и рехабилитация на улици (!?!), а за 2013 за тази дейност са планирани 1 746 629 лв. Естетизирането на входно-изходните зони на гр. Банско се отлага с една година, защото толкова време е било необходимо на ръководството да разбере, че първо трябва да се направи проект.

Всъщност дейността по планирането май доста куца в общината като се имат в предвид планираните разходи през 2013 г. за закупуване на офис техника – 45 000 лв., нов софтуер – 50 000 лв., офис мебелировка – 20 000 лв. и не на последно място, ремонт на сградата на общинска администрация – 150 000 лв. По най-елементарни предварителни сметки изглежда, че би трябвало да има нова сграда на общинска администрация, която има нужда от такова обзавеждане. Лошо планиране или много добре пресметнати суми за усвояване, оставям на вас да прецените.

Всъщност може би ще има нова сграда за общинския съвет, тъй като се предвиждат 30 000 лв. за проектиране и 150 000 лв. за „нова зала за Общински съвет”, т. е. Общо 180 000 лв. за ремонт на зала, която се намира в скоро отремонтираното читалище. Ако до тук беше забавно, с последния атестат управляващите ни карат да се възмутим на границите на наглостта им.

author

Кажете ни какво мислите?