Нашаите публикации:

DRAGOMIR-STOINEV-150x146

“В момента НЕК се намира в критично финансово състояние. Задълженията на дружеството са в размер на 1,9 млрд. лв. Българските граждани трябва да знаят истината! Задълженията са както следва: БЕХ – 755 млн.лв., АЕЦ Козлодуй – 320 млн.лв., Контур Глобал ТЕЦ3 – 115 млн.лв., АЕS ТЕЦ1 – 115 млн.лв., Топлофикационни дружества – 60 млн.лв., Заводски централи – 40 млн.лв., ВЕИ производители – 110 млн.лв., Доставки и услуги – 60 млн.лв. и други.

За съжаление системата ще продължава да губи пари. Ще има и санкции срещу българската държава. Трябва да разделим ЕСО от НЕК. В съответствие с ангажиментите ни като страна – членка на ЕС и задължението да отговорим на Третия либерализационен пакет държавата трябва да се раздели елкетропреносната мрежа от системния оператор, т.е. ЕСО от НЕК. Срокът да бъде извършено това изтича днес.

Акциите на ЕСО не са вписани в полза на БЕХ, въпреки че още в края на месец април тази година те са отписани от НЕК, но не са предприети действия за прехвърлянето им. С Протокол на СД на БЕХ от 27 май 2013 г. – 2 дни преди да стана министър, е променен уставът на ЕСО и е освободен тогавашният Съвет на директорите, което реално е блокирало процедурата. Тази отговорност се носи изцяло от служебния кабинет.

Тази седмица ЕСО ще предприеме процедура за вписване на новия устав и промяната на собствеността на акциите, с което ще стартира процесът по разделянето, и акциите ще бъдат прехвърлени на новия собственик – БЕХ.

Заради това забавяне всеки ден от днес нататък до финализиране на разделянето, ако има санкции и от ЕК, НЕК трябва да плаща по наказателна процедура 9 000 лева на ден.

Това ще стане, защото някой е искал да блокира системата.

В АЕЦ Козлодуй са провеждани търгове без предварително обявена долна граница и така са договаряни цени от порядъка на 55 лв. на Мвтч, а реално би следвало да бъдат 67 лв. Така определени фирми – търговци, които изнасят нереално евтин ток от България, са печелили на гърба на обикновения гражданин. Всички трябва да научат истината за случващото се в централата.

Един и същ продукт от едно и също дружество се продава с разликата от 12лв/мвтч, от която се облагодетелстват определени фирми и свързаните с тях лица, подчерта енергийният министър. Централата трябва да продава на една и съща цена ел.енергията си за вътрешния и външния пазар, т.е. на пазарен принцип. В противен случай АЕЦ Козлодуй сваля изкуствено цена на ел. енергия, търгувана на българския пазар.

На 22 май 2013 г. отново БЕХ, вместо НЕК, обявява търг за избора на Консултант за извършването на Консултантски услуги по изготвянето на анализ на дългосрочни договори на НЕК за изкупуване на електроенергия от американските централи ТЕЦ AES Гълъбово и ТЕЦ Контур Глобал Марица изток 3, съобщи той. Търгът е на стойност 2 млн лв и министърът е разпоредил да бъде спрян.

Искам да Ви съобщя още един скандал: На 17.04.2012 г. Валентин Николов в качеството си на председател на СД на БЕХ е подписал договор за възлагане на управление на БЕХ с тогавашния изпълнителен директор Михаил Андонов. Според договора последният има право да се разпорежда с дълготрайните материални активи на БЕХ в размер на 10%, без да иска разрешение от Съвета на директорите на дружеството. Това е прецедент – това не се е случвало никога. На практика това му давало възможност да продаде всички язовири и каскади на НЕК. Нека бившият министър Делян Добрев да каже дали е знаел за това. Защо служебният министър Асен Василев не е реагирал? Дори министърът на икономиката и енергетиката няма такива права.

Възложил съм проверка на договора на строителния надзор на АЕЦ Белене, който е в размер на 2 млн. евро. Договорът е сключен по време на служебния кабинет, при положение, че строителството на АЕЦ Белене вече бе замразено.

ДКЕВР да обърне внимание на така наречената добавка “Трайков”, която ощетява всички потребители и най-вече стопанските. Според нея всички потребители на мрежи средно и ниско напрежение плащат такса достъп върху инсталирана мощност, а не върху потребление, както би било справедливо

Настоявам за отговори и назначавам проверки, както си е по реда. Трябва да се свалят маските на задкулисието, да има справедливост. Хората трябва да знаят за какво се харчат техните пари. Призовавам президента Плевнелиев на този законопроект да му се даде зелена светлина. Той ще гарантира работа на всички хора, работещи в сферата на енергетиката. Този проект е необходим, за да не се натоварват българските домакинства. Президентът не трябва да се поддава на задкулисни игри. Да, тук има големи интереси, става въпрос за много милиони. Системата наистина е била източвана. Тези които са работили в системата, трябва да знаят, че това правителство изцяло променя модела“.

Българският народ не заслужава подобно отношение. И имаме амбицията да дадем справедливост.

Хората трябва да знаят какво се е случвало. Тази система трябва да работи в интереса на българските граждани и бизнеса, и да има равнопоставеност.

Тази бомба, която ние заварваме, до 3 месеца смятам, че ние ще успеем да се оправим. Приблизително 900 000 лева глоба ще платим заради несвършена работа, заради оставен хаос. До 3 месеца смятам, че ще успеем да се справим. Дупката в бюджета всеки ден се отваря. За съжаление някои хора обясняваха как са си вършели добре работата. Дано няма санкция от ЕК. Истината е, че в момента от утре нарушаваме европейското законодателство. Прокуратурата е необходимо да се намеси за това, че се води такава безстопанственост.

Ако моделът на служебния икономически министър Асен Василев бе факт, от утре десетки хиляди хора оставаха на улицата по тези казуси, по които споменах. Служебното правителство не са се произнесли или са се правили че не знаят, тоест това ги прави съучастници. Защо не са предприели мерки за отделянето на ЕСО и НЕК? Благодарение на служебния кабинет, ние трябва сега да плащаме глоби”, заяви на пресконференция икономическия министър Драгомир Стойнев.

 

Afera.bg

author

Кажете ни какво мислите?