За Нас

Гражданско сдружение с нестопанска цел в обществена полза  “ЕДИННО БАНСКО ” е доброволна , независима и неполитическа самоуправляваща се организация на български юридически и дееспособни физически лица . Водени от идеята , че единението около устоите на свободата, инициатива на индивида , плурализма , образованието , възпитанието и изповядването на традиционните културни и общочовешки ценности е важно и неотменимо човешко право на свободното гражданско общество .Членовете на гражданската инициатива се обединяваме да работим за укрепване , консолидиране и развитие на тези цели в местното общество и осъществяване на необходимите инициативи и реформи в посока реализация на нашите идеи .

Ръководен орган на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ЕДИННО БАНСКО”

Иван Пачeджиев – председател

Йордан Говедарев – зам.председател

Членове :

Илиян Недялков

Лъчезар Пиришанчин

Ивайло Ръхов