Нашаите публикации:

“Гласоводител” е автоматизиран продукт, който ще ви позволи да сравните своето становище с предизборните платформи на основните участници в изборите  за Народно Събрание през 2013.

Гласоводителят ви пита за вашите предпочитания по известен брой конкретни предложения, взети от изборните платформи и програми на партиите. Можете да изразите своето мнение по тезите чрез натискане на бутоните “съгласен”, “несъгласен”, “неутрален”. След като заявите своите позиции, можете да заявите областите, които според вас са особено важни. Тогава програмата определя “вашия резултат”, като дава близостта на вашата позиция до позициите на отделните партии, подреждайки ги от най-близката до вас към най-отдалечената. Гласоводител ви дава възможност да проверите как вашето мнение съответства на позициите на основните политически партии за всяко от твърденията в теста, както и какви са резултатите по всяка позиция сред всички хора, направили теста до момента. Моля , кликнете върху следващият линк :

http://www.glasovoditel.eu/

author

Кажете ни какво мислите?