Нашаите публикации:

Настоящият сигнал е провокиран от актуалността на темата през последните дни за начина, по който се редят листите в ГЕРБ.  По-долу ще представя факти за това как един достоен и компетентен човек, въпреки че получи най-много гласове на номинационните събрания, бе едва трети в кандидат-депутатската листа на ГЕРБ в Кюстендил.

В област Кюстендил попадат 9 общини – Кюстендил, Дупница, Рила, Кочериново, Сапарева баня, Бобов дол, Бобошево, Невестино и Трекляно. На събранията за номинации на депутати, които се проведоха през м. март т.г. във всяка една от тези общини, бившият областен управител и настоящ общински ръководител на ГЕРБ – Кюстендил Владислав Стойков получи най-много гласове. Разбира се с най-голяма тежест е събранието в община Кюстендил, защото населението й е 2/3 от това на цялата област. Уви, това не бе достатъчно основание той да е водач на листата. Напротив – от партийното ръководство го поставиха едва на трето място. А той е човек ползващ се с авторитет и уважение сред съгражданите си. Има завършени няколко висши образования и солиден опит зад гърба си.

Вместо да се вземе предвид гласът на членовете на партията и г-н Стойков да поведе листата, на първо място се постави Кирил Калфин, който получи изключително малко гласове на събранията и особено на това в община Кюстендил. Нещо повече – от 140 делегати той получи само 61 гласа „ЗА“, а против бяха над 35. За сравнение Владислав Стойков спечели доверието на 91 делегати, а безспорен първенец по подкрепа бе общинският съветник Вася Пешева със 125 гласа. В община Рила пък, и Калфин, и Стойков имат равен брой гласове – от 24 делегати по 24 гласа. За жалост обаче, община Рила не е съпоставима по население с община Кюстендил. По същият начин и населението в останалите общини от областта е десетки пъти по-малко, отколкото това в Кюстендил. Разликата е очевидна – 140 делегати в Кюстендил и 24 в Рила.
Видимо ядосан от резултата Кирил Калфин дори напусна събранието след обявяването на резултата за него.
Е, нали г-н Цветан Цветанов непрекъснато повтаря как редовите членове подреждат листите и няма спуснати хора? Настоящият случай е емблематичен, че листите в ГЕРБ са редени задкулисно, на тъмно и мнението на редовите членове няма никакво значение.
По този начин кадърните и свестни хора напускат партията. Г-н Владислав Стойков дори не присъства и на коледното тържество на ГЕРБ – Кюстендил, а е общински ръководител.
По този начин разбират демокрацията от Граждани за европейско развитие на България, а… постоянно се упражняват върху нейн гръб!

За пример в приложение изпращам копие от протокола на събранието от община Рила.
Протоколите се съхраняват в централата на ГЕРБ и офиса в Кюстендил, така че достоверността на казаното от мен може лесно да се провери. Тези документи са публични.

ПРОТОКОЛ

ОтОбщинско събрание в Община РИЛА, на ПП ГЕРБ

Днес, 11.03.2013 г., от 17.30 ч.  в Община РИЛА, Област КЮСТЕНДИЛ се проведе Общинско събрание за номиниране на кандидати за Народни представители.

На събранието присъстват 24 члена с платен членски внос.

Гост на събранието беше г-н Калфин, Областен координатор на ПП ГЕРБ

Събранието има необходимия кворум, за да започне работа и  протече по предварително обявения

Дневен ред:

1.  Номинации на кандидати за народни представители

2. Разни

За председателстващ събранието бе избрана г-жа Надя Каралийска-Василева, а за протоколчик г-жа Сара Ингилизова.

По т.1 .Изказвания – Г- Кабзималски изложи пред присъстващите мнението си за работата и отношението на народните представители от ПП ГЕРБ, област Кюстендил в 41-вото НС, от което стана ясно, че нещата са се променили към по-добро след идването на г-н Калфин, като Областен координатор и на г-н Стойков, като Областен Управител. В тяхно лице той е видял подкрепа , свързана с работата му като кмет.

Надя Каралийска-Василева – това мнение се споделя и от всички общински съветници от ПП ГЕРБ.

Номинации на  кандидати за Народни представители:

Номинация: Бойко Методиев Борисов     / Предложен от Георги Давидков Кабзималски.

ГЛАСУВАЛИ:

За – 24

Против:0

Въздържали се:0

Номинация: Цветан  Генчев Цветанов  / Предложен от Сара Грозданова Ингилизова

ГЛАСУВАЛИ:

За – 24

Против:0

Въздържали се:0

Номинация :   Кирил  Боянов Калфин   /  Предложен от Надя Каралийска-Василева

ГЛАСУВАЛИ:

За – 24

Против:0

Въздържали се:0

Номинация:       Владислав  Иванов Стойков        / Предложен от Иван Захариев Владимиров

ГЛАСУВАЛИ:

За – 24

Против:0

Въздържали се:0

По т.2-разни бяха обсъдени организационни въпроси .

Председателстващ събранието:

/Надя Каралийска-Василева/

Общински ръководител:

/Иван Владимиров/

Протоколчик:

/Сара Ингилизова/

 

Иван Ивановски

www.afera.bg

author

Кажете ни какво мислите?